Te pīoitanga

How we got here

Te hononga o ngā Hapū ki NPDC

E mahi tahi ana te tāngata whenua ki tō NPDC taha ki te whakawhanake i te waihanga o te ara. He nui kē ake te mana, te tapu, te ihi me te wehi o te ara noa nei, e ai ki ngā hapū o Manukorihi rātou ko Otaraua, ko Pukerangiora, ko Puketapu.

E whakatinana ana tēnei ara i tētehi hononga i waenga i ngā hapū me NPDC ki te whakawhanake ngātahi i te takiwā i raro i te mana o Te Tiriti. He ara e ngana ana ki te whakaū i te mana o te tangata whenua i runga i tōna ake whenua tupuna, me te whakatairangi anō i ngā kōrero tūturu mō te uki whai muri.

Ka tōhipahipa te ara i ngā wāhi whai take nui ki te tangata whenua, pērā i ngā kāinga o ngā tūpuna, ngā pā, ngā whare wānanga me ngā urupā hoki, me te tiaki tonu i te mana o ngā wāhi nei.

Hapū/NPDC partnership

Tangata whenua and NPDC have worked in partnership to develop the pathway’s design. For Manukorihi Hapū, Otaraua Hapū, Pukerangiora Hapū, and Puketapu Hapū, the extension is much more than a physical path.

The project represents the coming together of mana whenua and NPDC to co-develop the future as Treaty partners. It is a gift of storytelling that reaffirms the place of tangata whenua within their ancestral whenua and elevates their unique stories and heritage for present and future generations. It is an invitation to the wider community to learn more about our diverse cultural and environmental heritage that makes North Taranaki unique.

The pathway will traverse a number of significant sites, which include ancestral homes, pā sites, spaces to wānanga (learn and discuss) and urupā (burial grounds), in a manner that assures their protection.

Waitara Boardwalk September 2021.

Ko Tuna Boardwalk, i Whaitara, te hono o Otupaiia ki te pokapū o te taone. | The Tuna Boardwalk in Waitara links Otupaiia/Marine Park to the town's CBD.

Te tūkanga whakamahere

I te tau 2015, ka whakaaengia e NPDC te whakaroanga o te ara o tahatai ki Whaitara, i roto i te mahere tekau tau 2015-2025. I whakamanangia te mahi nei i roto hoki i ngā mahere tekau tau 2018-2028 me te mahere tekau tau 2021-2031, waihoki tētehi rangahau tatauranga i tohu mai i te 86% o te hapori e taunaki ana i te whakaroanga o te ara nei ki Whaitara.

I whakaarangia tētehi rōpū whakahaere, nō ngā hapū me NPDC, i te tau 2019, kia pai ai te waihanga ngātahi i te ara, ā, nāwhai ā ka whiriwhiria ngā take poro i ngā utu me te pupuru tonu ki te mana o te tangata whenua me hāna kōrero tuku iho.

 

The planning process

In July 2015, NPDC approved the extension of the Coastal Walkway to Waitara through the 2015-2025 10-Year Plan. The project was reconsidered and approved during the 2018-2028 and 2021-2031 10-Year Plans as well, including a 2017 survey that showed 86% of the public support extending the shared pathway to Waitara.

A hapū/NPDC project group was established in 2019 to co-design the pathway and, later, make decisions that would lower the cost while retaining the crucial cultural narrative and integrity.

Te Whakapapa o te ara ki tahatai

 • 1997: ka tīmata ngā mahi whakarite
 • Ōketopa 1999 – ki te Tīhema 2001: ka hangaia te 7 kiromita mai i te moana o Ngāmotu ki te awa o Waiwhakaiho.
 • 2003: Ka whakapakarihia ngā pari o Woolcombe Terrace, ā, ka hangaia te ara o raro ki Te Autere.
 • Ōketopa 2006: ka hangaia he arahanga me tētehi taumata tirohanga mō te hunga hīkoi, i te tiriti o Liardet, i Ngāmotu.
 • 5 o Hune, 2010: ka huakina te arahanga o Te Rewa Rewa me te ara hono ki te takiwā e kīia ana ko The Links.
 • Hakihea 2010: ka huakina te ara mai i The Links ki te tiriti o Ellesmere, i Mangati.
 • Hakihea 2014: ka huakina te ara roa i Mangati.

Coastal Walkway timeline

 • 1997: planning for the Coastal Walkway started.
 • October 1999-December 2001: construction of 7km from Ngamotu Beach to Waiwhakaiho River.
 • 2003: Woolcombe Terrace cliffs strengthened and the lower path built to East End.
 • October 2006: pedestrian bridge and viewing platform from Liardet Street, New Plymouth opened.
 • 5 June 2010: Te Rewa Rewa Bridge and pathway to The Links subdivision accessway opened.
 • December 2010: pathway from The Links to Ellesmere Avenue, Bell Block opened.
 • December 2014: pathway from Ellesmere Avenue to Bell Block Beach opened.