Maramataka

Ko te maramataka te rātaka, te wātaka rānei, e hāngai ana ki te marama, me tōna hono anō ki te taiao me ngā mea koiora i tōna takiwā. Ko te whakaaro ia ki te whakatinana i tētehi maramataka i te ara tuatoru o tēnei whakaroanga ara. Ka whakatapuria tētehi wāhi hei wānanga i ngā kura o te maramataka me ngā tikanga mahinga kai.

Maramataka

Maramataka is the Māori lunar calendar, which includes a variety of important references including environmental and ecological information. We intend to build a physical representation of the maramataka in the stage three area of the extension.  The maramataka will create a space for learning and knowledge about the seasons and kai gathering.

Mātairangi

Ka waihangatia te puke e pātata ana ki te ūnga waka i te tauranga manu rererangi o Ngāmotu, kia maea ake anō ai ko te pā o Puketapu, e mārakerake anō ai te paewhenua e taiāwhio ana i te pā, ngā tirohanga ki Tangaroa takapou whāriki, me te tauranga manu rererangi anō hoki.

Lookout

The small hill next to New Plymouth Airport’s car park will be redesigned to give an elevated outlook of Puketapu Pā, the surrounding land, vistas of the coast, and the airport.

Ngā ara tōhipahipa

Ka whakawehea te ara kia rerekē ngā wheako mō te hunga eke, i te wā ka tere te ara i te takiwā o te tahatai o Whaitara.

Ka whakaritea tētehi ara mō te hunga hīkoi anahe, kia haumaru tonu te āta haere. Ka āhei te hapori ki te hīkoi i te oneroa o te tahatai, me te takahi i ngā kātū papa, pērā i te papa hīkoi.

Slow and fast paths

We’re providing different experiences for users by splitting the shared path where it passes through the Waitara Beach area.

For those who want to move slowly, to pause and notice nature, a pedestrian-only winding path will be provided. The community will be able to experience the restored and existing coastal dune environment, which will feature different materials such as a boardwalk.

Ko hētehi o ngā wāhi whai take nui ki te tangata whenua i te ara hīkoi nei, ko Puketapu Pā, ko Ngarahau Pā, ko Pukemarohia Pā, ko Puata Pā, waihoki ko ngā kōawaawa o Mangaoraka, o Waiongana, o Waitaha, o Waitara me hōna hikuwai katoa.

Sites and areas of significance to tangata whenua along the path’s route include Puketapu Pā, Ngarahau Pā, Pukemarohia Pā and Puata Pā, as well as the awa of the Mangaoraka, Waiongana, Waitaha, Waitara and their tributaries.

Te whakatō tupu me ngā takiwā whakangā

Mā te hōtaka whakatō tupu e whakahoki mai anō i ngā tupu o te tahatai hei whakaniko anō i te paewhenua, arā, neke atu i te 96,000 tupu hei whakaora anō i te whenua, i ngā kōawaawa me ngā hūhi. Ko te tūmanako ia mā te whakaora anō i te taiao, ka hoki mai anō ngā manu tūturu. Ka whakaritea ngā takiwā e tika ana mō ngā kōhanga manu.

Revegetation planting and rest areas

A revegetation programme will see the return of coastal plants that used to feature in the landscape, with an estimated 96,000 plants proposed to restore the land, rivers and wetlands. We hope by restoring the environment, native birds will be encouraged back. We will also look for locations to encourage birds to roost.

Ka whakahau ngā takiwā whakangā i te hunga ki te rongo i te takiwā.

Rest areas will encourage people to take time out to enjoy the views.

Waitara Marine Park aerial photo October 2021.

Te whakaahua: Ka tīmata te hanga i te ara tuatahi ki Otupaiia, i Whaitara.

Photo caption: Stage one of construction will begin at Otupaiia/Marine Park in Waitara.