Te Ture Whenua o Waitara 2018

I whakaaengia te Ture Whenua o Waitara i te kaupeka o Hakihea, i te tau 2018, ā, ka whakamanangia i te 17 o Maehe, i te tau 2019.

I te kaupeka o Maehe, i te tau 2019, i waitohungia tētehi kawenata e Te Kaunihera ā-rohe o Ngāmotu me ngā hapū o Te Atiawa, arā, ko Manukorihi me Otaraua, ki te marae o Ōwae, e āta whakamārama ana i ngā tikanga o te whakahaeretanga i ngā pūtea mai i ngā hokonga o te whenua o Waitara, i riro atu.

E 770 ngā pānga whenua e āhei ana e ngā kainoho te hoko atu, e ai ki te Ture Kaunihera ā-rohe o Ngāmotu (Ngā Whenua o Waitara) 2018 (Te Ture), me te aha ka whakamahia ngā pūtea ki te:

  • takatū i te Pūtea Whenua Hapū, ā, mā Te Poari o Te Kōwhatu Tū Moana ngā whakataunga katoa e ai ki ngā tikanga o ngā hapū o Manukorihi me Otaraua;
  • takatū i te Pūtea Whakapūmou i te Hapori o Waitara, hei tītoko ake i ngā kaupapa o te hapori o Waitara, ā, mā Te Kaunihera ā-rohe o Ngāmotu me Te Poari o Te Kōwhatu Tū Moana hei whakatū i ngā mema tokotoru ki te takatū i Te Poari o Te Tai Pari (i mōhiota ko Waitara Perpetual Community Fund Board i ngā wā i mua rā); me te
  • tautoko i Te Awa o Waitara me ngā kaupapa taiao, ā, mā ngā iwi me ngā hapū e whai pānga ana ki te awa me Taranaki Regional Council, hei whakahaere.

 

Te Hinonga o Te Tai Pari

Ka tiakina e Te Tai Pari Trust te Waitara Perpetual Community Fund me te whakamahinga o te tahua pūtea nei ki te tautoko i ngā kaupapa o te hapori. Nō Te Kōwhatu Tū Moana Trust me te Kaunihera ā-rohe o Ngāmotu ngā māngai.

 

Tirohia tēnei ki te kimi kōrero anō.

Walkway